Sabeco nằm trong danh sách “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” và “ Doanh nghiệp tỉ đô”

Ngày 7.6.2018, tại GEM Center, TP.HCM - Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) công bố danh sách và tôn vinh “50 Công Ty Kinh Doanh Hiệu Quả Nhất Việt Nam”. Bảng xếp hạng thể hiện kết quả kinh doanh và phản ánh năng lực quản trị của doanh nghiệp trong 3 năm qua 2015, 2016 và 2017. Đây là hoạt động thường niên, dựa trên khảo sát và xếp hạng các công ty niêm yết thông qua phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế. Tham gia cố vấn, bầu chọn danh sách này gồm các chuyên gia phân tích tài chính đến từ: Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Investment Group (VIG), Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Capital Partners (VCP). Trong đó, nhiều chuyên gia từ Trường Kinh doanh Havard (Mỹ) và những tổ chức kinh doanh quốc tế có uy tín khác.


 

Để vào vòng khảo sát top 50, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí: đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 1.500 tỷ đồng trở lên; doanh thu 3 năm liên tiếp từ 250 tỷ đồng trở lên. Cuối cùng, lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp phải từ 25 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng năm nay phụ thuộc vào kết quả hoạt động doanh nghiệp với tỷ trọng 70% chia đều cho 2 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm, và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 3 năm. 30% còn lại sẽ do thị trường quyết định thông qua tiêu chí tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư (stock return to investor).

Với tổng doanh thu năm 2017 đạt 35.050  tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 8.800 tỷ đồng; Các chỉ số như mức tăng trưởng doanh thu kép ( SR – CARG) đạt 11,6 %, lợi nhuận trên vốn sở hữu ( ROE) đạt 33,1%, tỉ suất sinh lợi cổ phiếu ( STOCK RETURN) đạt 78,5%  -  Sabeco đã vinh dự nằm trong danh sách này.

Một hạng mục quan trọng khác của bảng xếp hạng là “Doanh nghiệp tỷ đô” (“ The billion dollar companies”)  - dành cho những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn hơn 1 tỷ USD. Sabeco cũng nằm trong danh sách 16 doanh nghiệp tỷ đô với  giá trị vốn hóa 6,72 tỷ USDCác tin khác