THỂ LỆ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH WOW AWARDS 2021

1/ Đăng ký:

- Bước 1: Click vào link https://wearethaibevgroup.thaibev.com/wow-awards-2021

- Bước 2: Điền form đăng ký theo mẫu gồm Tên nhóm/ Danh sách thành viên/ Thông tin về sáng kiến dự thi/ Phê duyệt của trưởng đơn vị

- Bước 3: Phê duyệt đăng ký qua email

- Bước 4: Đăng ký thành công khi sáng kiến dự thi được phê duyệt (trước ngày 14/8/2021)

(*) Lịch trình:

 • Thời gian đăng ký: từ 27/7 đến 14/8/2021
 • Giới thiệu cuộc thi: từ 16/8 đến 18/8/2021
 • Vòng loại: từ 24/8 đến 27/8/2021
 • Vòng bán 2: từ 8/9 đến 10/9/2021
 • Chuẩn bị cho vòng bán kết: 23/9/2021
 • Vòng bán kết: tuần thứ 4 của tháng 9/2021
 • Vòng chung kết: 29/9 hoặc 30/9/2021

***Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi theo thực tế

2/ Đối tượng tham dự:

- Nhân viên chính thức của SABECO

- Mỗi nhóm không quá 7 thành viên

- Phải có sự phê duyệt của trưởng đơn vị

 ***Lưu ý:

 • Sáng kiến dự thi phải là sáng kiến mới, chưa từng được gửi đi dự thi ở bất kỳ cuộc thi nào và chưa từng đưa vào thí điểm ở bất kỳ đâu.
 • Các sáng kiến được cân nhắc thời gian thí điểm trong vòng không quá 6 tháng. Nếu sáng kiến có thời gian thí điểm vượt quá 6 tháng, ban tổ chức sẽ xem xét và cân nhắc thêm.

Website chính của chương trình: https://wearethaibevgroup.thaibev.com/wow-awards-2021

--------

English below:

1/ Apply:

- Step 1: Go to https://wearethaibevgroup.thaibev.com/wow-awards-2021, click to apply

- Step 2: Complete application form with Team Name/ Competition Category/ Team Member Information/ Project Information/ Identify Chief for Endorsement

- Step 3: Chief Consideration for Endorsement via E-mail from application system

- Step 4: Application completed when Chief Endorsed project or idea within 14 August 2021 (BKK Time)

(*) Timeline:

 • Application period: 27 July - 14 August
 • Introduction Day: 16 – 18 August
 • Audition Round: 24 – 27 August
 • 2rd Round Competition: 8 – 10 September
 • Preparation for Semi-Final Competition: 23 September
 • Semi –Final Round Competition: 4 th Week of September
 •  Final Round Competition:  29 or 30 September

***Note: Timeline may be change based on current situations.

2/ Participants:

- Full time employee in SABECO

- No limit on age, year of service and job level

- Maximum 7 members/team (team members can come from cross – functional team or company)

- Team must got approval from Chief in their respective BU/PG for consideration to apply.

*** Note:

 • WOW Idea must be an idea with proposal or prototype and must not launch yet. It will present new idea or new innovation.
 • Projects are considered as WOW Idea and must not over 6 months period. If a project requires a longer pilot period beyond 6 months, the WOW country representative committee will consider which category the project will fit into.

Official website for WOW Awards: https://wearethaibevgroup.thaibev.com/wow-awards-2021

 

Các tin khác